.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

Thu nghiem chen bieu tuong cam xuc

Hướng dẫn chèn biểu tương cảm xúc (emoticons) vào Blogspot


Nội dung của thủ thuật này hiệu chỉnh bên trong Template nên trước khi làm các bạn nên backup lại Template của mình.

1- Đăng nhập (login) vào Blog

2- Vào Mẫu (Template)

3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Proceed) => Chọn Mở rộng tiện ích mẫu ( Expand Template Widgets)

4- Chèn code sau trước thẻ </body>

Vì đoạn mã này dài, đưa vào đây nhìn rối mắt nên mình chép thành một file TXT. Các bạn click vào đây để tải về:
http://sokyha.googlecode.com/files/codeemoticon.txt 

5 nhận xét: